Nabízíme

Nabízíme vedení celého účetnictví, mzdovou agendu, platby veškerých závazků, evidence a upomínání pohledávek, daně a všeobecné administrativní úkoly. Pro vás to znamená platbu pouze za služby, které potřebujete. Neplatíte sociální a zdravotní pojištění účetních a ani jiné náklady spojené s jejich nepřítomností na pracovišti - nemocenskou, dovolenou, kávičku apod.

Nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, při změnách v legislativě nemusíte dokupovat upgrady a platit svým účetním školící programy.

Outsourcing - účetní služby na klíč, zajištěné prostřednictvím odborníků na daňovou problematiku a zkušenými účetními.

Umožňuje našim klientům významnou úsporu času, což v konečném důsledku znamená dělat méně, ale získat více.

FORMY SPOLUPRÁCE
 • pravidelné zpracovávání účetních dokladů přímo ve firmě klienta

 • pravidelné zpracovávání účetních dokladů externě v kanceláři dodavatele

 • jednorázové zpracování daňových přiznání

 • jednorázové zpracování účetních dokladů v případě nečekaných událostí, jako například dlouhodobá nemoc účetní, příprava dokladů na kontrolu, při ročních inventurách a uzávěrkách - jako výpomoc apod.     

DETAILNÍ NABÍDKA
 • účetnictví  pro právnické a fyzické osoby a neziskové organizace
 • daňová evidence  pro fyzické osoby a neziskové organizace založené před rokem 2004 
  • kontrola formální správnosti účetních dokladů a evidence v souladu s platnými účetními předpisy:
  • tvorba interních dokladů
  • vedení deníku daňových příjmů a výdajů, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
  • evidence hmotného i nehmotného majetku
  • zpracování daňových přiznání
  • zpracování roční účetní závěrky a s tím souvisejících úkonů
  • optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku
 • personální a mzdová agenda  pro právnické a fyzické osoby a neziskové organizace:
  • kontrola formální správnosti účetních dokladů a evidence v souladu s platnými účetními předpisy:
  • tvorba interních dokladů
  • vedení deníku daňových příjmů a výdajů, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
  • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • daňový servis  pro právnické a fyzické osoby, neziskové organizace a pro osoby nepodnikající
  • zpracování všech typů daňových přiznání, případná registrace k daním
  • analýza daňových rizik za podpory daňového poradce
  • poradenství v průběhu daňové kontroly, zastoupení při jednáních s úřady
 • ekonomické poradenství  pro právnické i fyzické osoby, neziskové organizace, pro osoby nepodnikající a pro domácnosti
  • finanční analýza podniku (ekonomické ukazatele, cash-flow, atd.)
  • příprava výkazů a podnikových záměrů pro získání bankovního úvěru
  • finanční plánování - krátkodobé i dlouhodobé analýzy
  • zhodnocení návratnosti investic
  • měsíční výkazy dle potřeb klienta
 • ostatní činnosti
  • kontrola firemního účetnictví
  • rekonstrukce účetnictví
  • externí služby auditora a daňového poradce
  • optimalizace daňové povinnosti
  • zpracování vnitropodnikových směrnic - příprava pro interní audit
  • vytvoření skartačního řádu firmy
  • zpracování žádosti pro získání grantů a dotací, včetně vyúčtování, atd.